עורך דין מיסיםהתמחותו של עורך דין מיסים שרון חומרי הוא בניהול תיקי מיסוי מורכבים. עוה"ד שרון חומרי מעניק ייעוץ ותכנוני מס הנותנים ביטוי לצרכי הלקוח מחד ולמצב המשפטי המיסוי מאידך, כמו כן שרון חומרי מייצג בהליכי גילוי מרצון, ייצוג בדיוני שומה, השגות וערעורי מס, מלווה לקוחות בקבלת אישורים מראש מרשויות המס (פרה רולינג), כותב חוות דעת מיסויות ומייצג לקוחות בעבירות מס טכניות. עורך דין מיסים שרון חומרי מביא עמו ניסיון מעשי של למעלה מ - 13 שנים בתחום החשבונאות והמיסוי. עוה"ד שרון חומרי חבר בוועדות לשכת עורכי הדין בתחום המיסוי – מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ובוועדות פלילי (מיסים). שרון חומרי מפרסם מאמרים רבים בתחום המיסוי וכן הוא מנהל בין היתר, גם את פורום המיסים באתר Bprimo.

 

גילוי מרצון


ביום 7.9.2014, פרסמה רשות המיסים, שמעוניינת לעודד את כלל העוסקים, היחידים ובעלי התפקידים בתאגידים שעברו על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת, נוהל גילוי מרצון, אשר יחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.2016.


המשך לדף

פסילת ספרים


~ עמוד בבניה ~

המשך לדף

מס הכנסה


~ עמוד בבניה ~

המשך לדף

מס ערך מוסף


~ עמוד בבניה ~

המשך לדף

מיסוי מקרקעין


~ עמוד בבניה ~

המשך לדף