ינואר, 2016

פיטורים בהריון

שרון חומרי, עו"ד ויועץ מס

חוק עבודת נשים אוסר על מעסיק מלפטר או לפגוע בתנאי העסקה לעובדת שהיא בהריון, ובלבד שהעובדת בעלת וותק עבודה אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה של 6 חודשים לפחות.

פיטורים של עובדת בהריון כאמור, יותרו רק לאחר שאותו מעסיק יקבל אישור מאת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (משרד התמ"ת) משרד הכלכלה היום.

ומה עם אותן עובדות בהריון בעלות וותק עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה הקצר מ – 6 חודשים?

אם הפיטורים של העובדת בהריון נובעת מחמת הריונה, הרי שבהתאם לסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח – 1988 (להלן :"חוק שוויון הזדמנויות בעבודה"), חוק אשר חל גם על עובדות המועסקות פחות מחצי שנה, מדובר בהפליה אסורה, שכן חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות עובדים ו/או דורשי עבודה, בין היתר, מחמת הריון.

במקרה שכזה וככל שהעובדת בהריון סבורה, כי השיקולים לפיטוריה פסולים ונובעים מעצם הריונה, תוכל היא להגיש תביעה אזרחית לבית הדין האזורי לעבודה, בגין הפליה אסורה והפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בהתאם לסעיף 9 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אם העובדת תוכיח, כי לא הייתה בעבודתה ו/או במעשיה ו/או בהתנהגותה עילה לפיטוריה, יעבור נטל ההוכחה אל כתפי המעסיק להוכיח, כי הפיטורים לא היו על רקע ההריון.

אם נתקלת במצבים כמפורט לעיל, אם המעביד מאיים לפטר אותך בשל הריונך, בין אם הנך בעלת ותק של חצי שנה ויותר או פחות מחצי שנה, פני אלינו עוד היום ונשמח לסייע לך לקבלת מלוא זכויותייך בהתאם לדין.

עו"ד שרון חומרי, בעל מוניטין רב בתחום ובקיאות רבה בעולם המשפט ודיני העבודה, יעמוד לשירותך עד לפתירת התיק והשגת המטרות המשפטיות שהוצבו בנושא.

יובהר, כי הדברים שמובאים לעיל, ע"י עוה"ד, אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי וכי ההסתמכות על המידע שנמסר על ידי עוה"ד הינו באחריות המשתמש בלבד, וכי המאמר וההמלצות שבו, שניתנות ע"י עוה"ד אינן ממצות, אינן בגדר חוות דעת משפטית וכי הן מבטאות התרשמות ראשונית שאין בצידה כל אחריות מקצועית, ראוי לפנות לעורך דין ולהציג בפניו את מלוא המידע והמסמכים הדרושים בעניין.