201511.30
33

גילוי מרצון

13.12.2017
יש לכם חשבונות בנק בחו"ל ולא דיווחתם עליהם לרשות המסים?
יש לכם מספר דירות ולא דיווחתם על ההכנסות לרשות המסים?
עבדתם בשחור ולא דיווחתם לרשות המסים?
לא דיווחתם לרשות המיסים על מלוא פעולתכם?
רוצים להכשיר את הכספים שלכם מול רשות המסים?
פנו לרשות המסים עוד היום בהליך של גילוי מרצון לפני שהיא תפנה אליכם!
תחסכו מעצמכם את ההליכים הפליליים!
ביום 12.12.2017 פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון – הוראת השעה עד ליום 31.12.2019, המאפשר לגלות את ההון וההכנסות הלא מדווחים ולהימנע מהליכים פליליים !
במסגרת הוראת השעה – פרסמה רשות המסים גם על אפשרות לביצוע גילוי מרצון אנונימי – שיחול רק עד ליום 31.12.2018 בלבד !!
הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו לקבלת מענה מידי וליווי בהליך גילוי מרצון ובכל הליכי השומה.
עו"ד שרון חומרי – 03-5075170.