עוה"ד שרון חומרי מתמחה בניהול תיקי דיני עבודה מורכבים ומייצג עובדים ומעבידים בבתי הדין האזוריים ובבית הדין הארצי לעבודה.

לעוה"ד שרון חומרי יתרון רב ומשמעותי לטובת לקוחותיו זאת מעצם השכלתו הנוספת כיועץ מס מוסמך.

עוה"ד שרון חומרי מייצג עובדים ומעבדים בכל הקשור לתחום דיני העבודה כגון – תביעות פיצויים, הפלייה בעבודה, עבודת נשים, שיויון הזדמנויות בעבודה, הרעת תנאים, שימוע וכו'.

כמו כן משרדנו מייצג בפני משרד הכלכלה (משרד התמ"ת).

הרעת תנאים


אם כן, בכדי שהתפטרותו של עובד המתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או מחמת נסיבות אחרות שבהן אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו, תזכה אותו בקבלת פיצויי הפיטורים, עליו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים

המשך לדף

פיטורים בהריון


חוק עבודת נשים אוסר על מעסיק מלפטר או לפגוע בתנאי העסקה לעובדת שהיא בהריון, ובלבד שהעובדת בעלת וותק עבודה אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה של 6 חודשים לפחות.

המשך לדף

זכות השימוע לפרילנס

לאורך השנים נקבעו בפסיקה מבחנים שונים על מנת לבחון קיומם של יחסי עובד ומעסיק בין הפרילנס למעסיק : "מבחן הפיקוח", "מבחן ההשתלבות" ו "מבחן המעורב".


המשך לדף

חוזה עבודה


~ עמוד בבניה ~

המשך לדף

שוויון הזדמנויות בעבודה


~ עמוד בבניה ~

המשך לדף