התמחותו של עוה"ד שרון חומרי הוא בניהול תיקי מיסוי מורכבים.

עוה"ד שרון חומרי מעניק ייעוץ ותכנוני מס הנותנים ביטוי לצרכי הלקוח מחד ולמצב המשפטי המיסוי מאידך,

כמו כן עוה"ד שרון חומרי מייצג בהליכי גילוי מרצון, ייצוג בדיוני שומה, השגות וערעורי מס, מלווה לקוחות בקבלת אישורים מראש מרשויות המס (פרה רולינג), כותב חוות דעת מיסויות ומייצג לקוחות בעבירות מס טכניות.